Video przyszłością content marketingu?

Video content marketing zdobywa dominującą pozycję na rynku. Obraz połączony z dźwiękiem ma znacznie większą siłę przekonywania niż słowo pisane, dlatego firmy coraz częściej wykorzystują je do promowania swoich treści. Co takiego sprawia, że video w content marketingu zyskuje na popularności w ostatnich latach, a jego oddziaływanie na odbiorców jest coraz skuteczniejsze?

Video przewyższa jakiekolwiek inne treści ze względu na to, że angażuje widza. O ile łatwiej jest przedstawić pewne fakty przy pomocy obrazu, a nie tworząc żmudne opisy. Jednak tworząc video nie można ograniczać się jedynie do przekazania informacji. Film ma przedstawiać pewną historię, wzbudzać emocje, sprawiać by widz chciał do niego wracać. Warto skupić się na najważniejszych cechach i konsekwentnie komunikować je w kolejnych materiałach. Oglądając reklamy Budweiser’a* już po pierwszych kilku sekundach wiadomo co to za marka, choć jej nazwa ani razu nie zostaje wymieniona. Producenci piwa nie są nachalni w swoich przekazach, pokazując przyjaźń jaka łączy zwierzęta. Video content marketing powinien opierać się na przedstawianiu historii, poprzez które skutecznie buduje się wizerunek marki.

Przy wielu innych formach content marketingu w postaci różnego rodzaju raportów, artykułów czy infografiki video okazuje się najbardziej skuteczne. Doceniają to firmy, które coraz chętniej sięgają po ten rodzaj promocji. Poprzez video można nie tylko dostarczać odbiorcom rozwiązania, ale przy okazji zapewniać rozrywkę, dzięki czemu materiały udostępniane przez firmę szybko zyskują na popularności.

Najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie video, które nie jest przesycone nadmierną ilością informacji i statystyk, gdyż widz szybko może stracić zainteresowanie takim materiałem. Głównym błędem popełnianym przez firmy przy realizacji video jest powielanie treści zamieszczanych na blogu czy w infografice, zamiast tworzenia unikalnego i niezależnego formatu. Badania nad video w Internecie dowodzą, że zaangażowanie widza podczas oglądania filmu radykalnie spada w ciągu pierwszych 30 sekund, zwłaszcza jeśli konsument nie miał wcześniej kontaktu z daną marką.

Wykreowanie video, które zapewni Twojej firmie sukces nie jest łatwą rzeczą i wymaga znajomości wielu narzędzi, dlatego najlepiej jest powierzyć to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się jak skutecznie promować swoją firmę.

*https://www.youtube.com/watch?v=xAsjRRMMg_Q

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress